Adatkezelési tájékoztató

A Webáruházat a RAPID Line Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető). Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon vásárló látogatók, valamint a regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét.

Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával végzi. Az Európai Parlament és a Tanács ( EU ) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete ( GDPR ) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: RAPID Line Kft.

E-mail: kapcsolat menüpontban

Telefon: 06-1-490-0145


Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházban önkéntes, és az adatkezeléshez a felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges.


Az Üzemeltető a Webáruház vonatkozásában az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez.


A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t („sütit”) helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k a felhasználók személyére szabott kiszolgálás és felhasználó részére nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a felhasználók azonosításának, „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják. A cookie-ben a felhasználók személyes adatai soha nem kerülnek eltárolásra. A weboldalon működő termékajánló rendszer a felhasználó által korábban látogatott oldalak szerinti kategóriába tartozó ajánlatot jeleníti meg. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a cookie elhelyezésre kerüljön. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.


Webáruház a lehető legjobb kiszolgálás érdekében független, vásárlói visszajelzések alapján minőségbiztosítási rendszert üzemeltet. Ennek érdekében felkéri a „Megbízható bolt” értékelőrendszert működtető www.arukereso.hu-t (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759, Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-74230/2014, NAIH-74231/2014), hogy a Webáruházban történő vásárlások után a vásárlókat független értékelésre kérje fel. Ennek érdekében a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. A felhasználó hozzájárul, hogy az adatai az itt leírtak szerint továbbításra kerüljenek. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. 

Amennyiben valamely felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a felhasználó ügyfél azonosítását.


A személyes adatok további kedvezményezettei

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. szolgáltatónál található szervereken elektronikusan tárolja. A számlázási adatokat az Üzemeltető a telephelyén és központi ügyintézésének helyén (cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86. ) is tárolja. Az Üzemeltető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

A személyes adatokat Üzemeltető szállító partnerei ( Foxpost Zrt., cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., e-mail cím: info@foxpost.hu, telefonszám: 06-1-999-0-369, valamint Express One Hungary Kft., cím: 1239 Budapest, Európa utca 12., e-mail cím: ugyfelszolgalat@expressone.hu, telefonszám: 06-1-8-777-400 ) is kezelik, betartva az Általános Adatvédelmi Rendeletet. 


A felhasználó az Üzemeltető e-mail címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó személyéről, az esetleges adatfeldolgozóról, adattovábbítás körülményeiről, továbbá az adatkezelés egyéb részleteiről, illetve kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes.

Az Üzemeltető a felhasználó adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül köteles reagálni – a felhasználó kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett az Üzemeltető által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatok kezelése során az Üzemeltető a GDPR szabályozás előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.


Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400).


Regisztrációs Adatkezelés

A Webáruházon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább ( lásd még ÁSZF adatvédelmi szabályzat ) és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz a Webáruház munkaviszonyban álló munkatársai férhetnek hozzá.


Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a felhasználói – vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

név (kereszt- és vezetéknév)

email cím

lakcím, számlázási cím

telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók érintett általi törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.


Ingyenes Születésnapi Meghívó készítése Adatkezelés

A Születésnapi Meghívó készítés szolgáltatásban való részvétel önkéntes. A szolgáltatás igénybevételéhez a regisztrált nagykorú vásárló gyermek családtagjai keresztnevét, és a megtartandó születésnapi zsúr helyszínét adja meg a weboldalon. Az adatokat a felhasználó bármikor önként is törölheti. A felhasználó az adatok megadásával kijelenti, hogy az érintett gyermekek törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselőtől megfelelő hozzájárulással rendelkezik az adatok megadásához. Az Üzemeltető a megadott adatokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé.


Termékértékelés

A felhasználók az általuk megvásárolt termékekről termékértékelést írhatnak, amely elősegíti más vásárlók döntését az adott termék megvásárlása tekintetében. A termékértékelés leadása során nevet kell megadni, ez lehet teljes név, keresztnév, a nevek kezdőbetűje vagy akár fantázianév is. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja más fogyasztók hiteles tájékoztatása, a felhasználói élmény növelése. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésére vonatkozó kérelemig, illetve az adott termék forgalmazásáig.


Hírlevél

A felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során az Üzemeltető hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes és teljesen ingyenes. Feliratkozás esetén a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre tájékoztató és reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Üzemeltető által meghatározott időközönként.


A hírlevélről a felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a weboldalon erre a célra létrehozott "Hírlevél" menüpontban a személyes menübe belépve vagy minden hírlevél végén található "Leiratkozás" linkre kattintva.